powrót na stronę główną   strona-download


Lekcja 2

Temat :   Tworzenie prostych aplikacji.

 

1. Uruchomienie programu VisualBasic – skrót na pulpicie

 

2. Przechowywanie stworzonych projektów w folderze   c:\Basic

 

3. Otwieranie gotowych projektów

         otwórz projekt c:\Basic\maciej01

 

4. Okno  formularza [Design] i okno poleceń.

 

5. Uruchomienie  projektu ( górne menu – Debug – Start  )(skrót klawiszowy F5)

 

6. Stworzenie własnego projektu –( nazwa : imię01 ) -  tekst kopiowany z jednego pola

                                                                                 tekstowego do drugiego  pola        

         a) na początku pola tekstowe puste

b) wpisywany tekst z prawej strony, czcionka pogrubiona 12 ( sformatuj na raz dwa

                          pola tekstowe )

         c) 3 przyciski  :     przycisk kopiujący    TextBox2.Text = TextBox1.Text

                                      przycisk czyszczący   TextBox2.Text = ” ” (to samo dla 1)

                                      przycisk zamykający aplikację   Application.Exit()

7. Konwersja danych

                   x = CInt (TextBox1.Text)

        

8. Stworzenie własnego projektu (imię02) – dodawanie dwóch liczb

         a) deklaracja zmiennych

         b) wyprowadzenie wyniku w sposób opisowy „suma liczb x i y wynosi z „

 

góra strony