powrót na stronę główną   strona-download


Lekcja 3

Temat :   Programy, w których podejmujemy decyzję .

 

1. Struktury decyzyjne – instrukcja warunkowa

         a) If  warunek Then

Instrukcje

    End If

        

b) If  warunek Then

Instrukcje

     Else   

Instrukcje

     End If

        

c) If  warunek Then

Instrukcje

     ElseIf    warunek  Then

Instrukcje

     Else   

Instrukcje

     End If

 

2. Instrukcja Select Case

                   Select Case wyrażenie

                            Case wartosc1

                                      Instrukcje

                            Case wartosc2

                                      Instrukcje

                            ………………….

                            End Select

 

3. Stworzenie własnego projektu –( nazwa : imię03 ) -  dzielenie liczb bez dzielenia przez

       zero   [ pola tekstowe na dzielną, dzielnik i wynik, przycisk wywołujący dzielenie]

a) deklaracja zmiennych, konwersja

b) wykorzystanie instrukcji  If ( najprostszej wersji)

c) wykorzystanie  InputBox do wprowadzenia nowej wartości dzielnika

4. Stworzenie własnego projektu –( nazwa : imię04 ) – wyprowadzenie komunikatu w zależności od wpisanej liczby

         a) zastosowanie Select Case

         b) wykorzystanie MessageBox do wyprowadzenia tekstu

 

góra strony