powrót na stronę główną   strona-download


Lekcja 4

Temat :   Aplikacje na konsolę.  Realizacja pętli .

 

Przy wyborze nowego projektu zamiast WindowsApplication należy wybrać ConsoleApplication

 

A. Polecenia na konsolę

rozkaz pisz :          Console.WriteLine ( „Pole wynosi”  &  wynik)

rozkaz czytaj:        x = Console.ReadLine ()

zatrzymanie pustym rozkazem czytaj :      Console.ReadLine()

 

B. Realizacja pętli

1. Pętla typu For … Next

        

For i = 1 To 5

Instrukcje

                   Next

 

2. Pętla typu Do..Loop

                  

Do While warunek     (pętla  wykonywana dopóki warunek jest spełniony)

                            Instrukcje

                  Loop

                                     

Do

                            Instrukcje

                   Loop While warunek

 

Do Until warunek     ( pętla wykonywana aż  warunek nie zostanie  spełniony)

                            Instrukcje

                   Loop

                                     

Do

                            Instrukcje

                   Loop Until warunek

 

 

C. Stworzenie własnego projektu –

1. ( nazwa : imię07a ) -  drukowanie 12 razy tekst „Visual Basic is super” ( oddzielone pustym wierszem - pętla For ..Next )

2. ( nazwa : imię07b ) -  drukowanie 12 razy tekst „Visual Basic is The Best”  (oddzielone pustym wierszem - pętla Do..Loop )

3. (nazwa: imię08) – obliczenie pola trapezu z zabezpieczeniem się przed zerowymi i ujemnymi wartościami odcinków.

 

góra strony