powrót na stronę główną   strona-download

 

Temat 1 :  Obsługa zbiorów informacji w systemie Windows XP ( 2 godz.)

 

 1. Struktura zapisu informacji.

 

Miejscem, w którym przechowujemy informację ( źródłem informacji) jest plik ( file)

Plik posiada swój identyfikator składający się z nazwy i rozszerzenia.

            nazwa . rozszerzenie

Po rozszerzeniu rozpoznajemy jakiego rodzaju (typu) jest to plik,  oraz jaki program posłużył do utworzenia danego pliku (jaki program będzie zarządzał tym plikiem).

Pliki tekstowe:  txt  , doc ,  pdf

Pliki graficzne :  jpg , gif , bmp

Bazy danych :  mdb

Pliki muzyczne : mp3 , wav ,  mid

Pliki video :   avi

Pliki uruchamiające programy :  exe , com , bat

Pliki spakowane : zip , rar

 

Dla większej przejrzystości zapisu informacji stosujemy drzewo katalogów ( folderów) .

Dobrze zorganizowana struktura katalogów pozwala na szybkie dotarcie do informacji.

Np . :                PRACA

                                     LISTY

                                                OTRZYMANE

                                                WYSŁANE

                         DOMOWE

                                     MUZYKA

                                                 ROZRYWKOWA

                                                 POWAŻNA

                                     FILMY

                                     ZDJĘCIA

 

Ścieżka dostępu do informacji ( pliku) to kolejne katalogi, które należy przejść, aby do niej dotrzeć.

 

 1. Nośniki informacji, zasady bezpiecznego przechowywania danych

 

W informatyce stosuje się cyfrowy zapis informacji, został wykorzystany system dwójkowy , użycie tylko jedynek i zer (sygnał, brak sygnału) pozwala na zmniejszenie zniekształceń przy przesyłaniu i przechowywaniu informacji.

 

Dla zmniejszenia objętości pliku, który będzie przesyłany lub archiwizowany stosuje się tzw. programy pakujące np.  WinZip, WinRar

 

Nośnikami informacji obecnie używanymi są ;

a ) nośniki magnetyczne :

taśma magnetyczna

dysk twardy (HDD –hard disk drive ) – pojemność dysku 80 GB ( jedna litera to 1 bajt)

dysk miękki –dyskietka ( FDD – floppy drive disk )  ( 1,44 MB )

            b) nośniki optyczne

                        płyty CD ( compact disk ) CD-ROM , CD-R, CD-RW ( około 700 MB )

                        płyty DVD ( digital versetaile disk )  ( około 4,7 GB)

            c) pamięć typu Flash

                        drive pen ( np. 128 MB )

                        karty pamięci w aparatach cyfrowych  ( 16 MB,   32,64,128  MB ) (te wielokrotności

                       

Bezpieczne przechowywanie danych polega na ochronie nośnika przed zniszczeniem nie tylko mechanicznym czy termicznym ( dla nośników magnetycznych bardzo niebezpieczne jest np. obce pole magnetyczne ) a także na archiwizowaniu danych , przechowywaniu ich w kilku kopiach na różnych nośnikach.

Poważnym problemem dla naszych danych są również „wirusy”. Istnieje więc konieczność  sprawdzania swoich i obcych nośników programami antywirusowymi.

 

 1. Organizowanie zapisu na nośniku, operacje na zbiorach
  1. Utworzenie zadanej struktury katalogów (górne menu, menu z prawego klawisza myszy – Nowy, Folder )
  2. Utworzenie kilku plików tekstowych (górne menu, menu z prawego klawisza myszy – Nowy, Dokument tekstowy)
  3. Kopiowanie plików ( pojedyncze pliki, grupa plików – sposoby zaznaczania-  Edycja, z klawiszem Ctrl, )(kopiuj, wklej – skróty klawiszowe CTRL +C , CTRL+V) (Wyślij do) (Przeciągnięcie myszą)
  4. Przenoszenie plików ( wytnij , wklej –skróty klawiszowe CTRL +X , CTRL+V )
  5. Usuwania plików (górne menu,  menu z prawego klawisza myszy, klawisz Delete, przeciągnięcie do kosza)
  6. Zmiana nazwy plików (górne menu, menu z prawego klawisza myszy)

 ĆWICZENIE DO WYKONANIA

 1. Przygotuj dyskietkę do zapisu - formatowanie
 2. Załóż na dyskietce  strukturę  katalogów wg schematu poniżej :

 

A:\                    SEMESTR1

                                     EDYTOR

                                     INTERNET

                                      POCZTA

                         SEMESTR2

                                     LABORKA

                                                 ZADANIE1

                                                 ZADANIE2

                                     ARKUSZ

                                     PREZENTS

 

 1. Wyświetl w lewym oknie drzewo katalogów.
 2. Załóż dokumenty tekstowe list1.txt, list2.txt, list3.txt w katalogu ZADANIE1 wpisując do nich po jednym zdaniu tekstu.
 3. Skopiuj list1.txt do katalogu EDYTOR poprzez kopiuj-wklej
 4. Skopiuj list2.txt do katalogu EDYTOR poprzez przeciągnięcie myszą.
 5. Załóż w katalogu ZADANIE2 podkatalog GRY  i  z  dysku sieciowego skopiuj wszystkie pliki z katalogu H:\GRY\MARIO  po odpowiednim ich zaznaczeniu.
 6. Zmień nazwę list1.txt  w katalogu EDYTOR na listek.txt
 7. Usuń wszystkie pliki  oprócz zawartości katalogu GRY
 8. Do katalogu EDYTOR skopiuj wszystkie pliki z katalogu sieciowego H:\LO-DOROSLE-TEKST  ( zastosuj  opcję wyślij do a później na dyskietce przenoszenie plików ).

 

Przygotował Maciej Dymarski

 

góra strony