powrót na stronę główną   strona - download


Lekcja 1  Temat : Proste obliczenia w Excelu..

  1. Podstawowe pojęcia : komórka, adres komórki (np A4)

  2. Zawartość komórki : tekst , liczba, formuła  czyli zasada obliczania wartości określonej komórki               np. = A4 + B4

  3. Formatowanie komórki - tekst formatujemy tak jak w edytorze tekstu z tą różnicą, że każda komórka podlega odrębnemu formatowaniu ( najlepiej formatować zakres zaznaczonych komórek ), liczbę możemy sformatować decydując czy to będzie waluta, data, procenty,  albo ile ma być wyświetlanych miejsc po przecinku. (górne menu - Format - Komórki )

  4. Suma : można wpisać formułę  =suma (A1:A12)  w nawiasie jest zakres komórek sumowanych albo skorzystać z górnego menu wyszukując symbol Σ wtedy trzeba zaznaczyć obszar sumowanych komórek plus jedna pusta, w której ma znaleźć się efekt tego sumowania i kliknąć Σ

  5. Wartość maksymalna     = max (A1:A13)

  6. Wartość minimalna        = min (A1:A13)

 

    ZADANIA DO  WYKONANIA             

              A .  Przenieś tą tabelę do arkusza kalkulacyjnego i wykonaj polecenia. 

              Zapisz  ją w swoim folderze jako plik  zadanie001.xls

 

   Firma ma 4 oddziały: Północ, Południe, Wschód i Zachód. W tabeli umieszczono dane o obrotach
   poszczególnych oddziałów w kolejnych miesiącach 1999 roku   Wstaw tytuł do pierwszego wiersza.

 

A

B

C

D

E

F

G

   
1                
2                
3 północ południe wschód zachód suma średnia    
4 styczeń 211,00 210,00 135,00 120,00        
5 luty 311,55 29,90 312,00 122,00        
6 marzec 212,13 29,80 39,60 124,20        
7 kwiecień 212,73 29,70 37,68 126,62        
8 maj 213,37 29,61 36,14 129,28        
9 czerwiec 214,04 29,51 34,92 132,21        
10 lipiec 114,74 29,41 33,93 135,43        
11 sierpień 115,48 29,32 33,15 138,97        
12 wrzesień 116,25 120,25 23,52 242,87        
13 październik 117,06 121,28 32,01 347,16        
14 listopad 117,92 122,41 33,02 251,87        
15 grudzień 118,81 123,65 34,53 1147,00        
16 razem                
17 średnia                
               

Polecenia do zadania :

      1.   Obliczyć sumy obrotów w kolumnie F oraz w wierszu 16.

      2   . Jaka jest średnia wartość obrotu (kolumna G oraz wiersz 17).

      3. Wiersz 3 oraz kolumna A winny być oddzielone liniami od

obszaru danych; napisy proszę wyśrodkować w obrębie komórek;

nazwy miesięcy: biała czcionka na czarnym tle;

nazwy oddziałów firmy: ciemnoniebieska czcionka na jasnozielonym tle.

      4.   Dane zasadnicze: odsunięcie o jeden znak od prawej krawędzi

komórek.

      5. Sumy: oddzielenie cyfry tysięcy od cyfry setek.

      6. Średnie: j/w; zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

      7. Tytuł (komórka A1) : pogrubiony, rozmiaru 18 pt,

wyśrodkowany w obrębie kolumn A-G.

      8. Szerokość kolumn B-G proszę dopasować do szerokości liczb.

Tytuły mogą "zawijać się" w komórkach.

 

 

 

              B.   Przenieś tą tabelę do arkusza kalkulacyjnego i wykonaj polecenia. 

              Zapisz  ją w swoim folderze jako plik  zadanie002.xls

  Firma sprzedaje siedem rodzajów towarów. W tabeli umieszczono dane o obrotach
  Wstaw tytuł do pierwszego wiersza.

 

A

B C D E F G H
1              
2 Zwykły X Extra X Buty Wanny E-buty Pepsi Woda A
3 styczeń 345 758 458 458 789 758 1258
4 luty 455 256 256 256 568 145 1458
5 marzec 87 89 145 289 254 568 2658
6 kwiecień 563 568 258 245 457 269 3698
7 maj 765 458 569 1258 156 96 2568
8 czerwiec 635 236 985 265 189 586 2587
9 lipiec 1222 589 458 963 365 985 3658
10 sierpień 474 458 125 369 985 458 2458
11 wrzesień 536 485 69 96 154 1251 3698
12 październik 758 1259 1478 587 69 658 4586
13 listopad 475 1254 258 156 269 258 2486
14 grudzień 2378 2669 698 146 58 456 955
15 suma              
16 średnia              
17 maksymalna              
18 minimalna              
             
             

W wierszach 15  - 18   należy obliczyć kolejno: sumę, średnią, największą i najmniejszą wartość odpowiedniej kolumny.  Sformatuj wszystkie liczby w złotówkach