powrót na stronę główną     strona - download


 

Lekcja 3  Temat : Instrukcje pakietu crt.

1.      Pakiety instrukcji w Pascalu.

       Poznane przez nas instrukcje na pierwszych dwóch lekcjach umieszczone są w podstawowym pakiecie instrukcji, kompilator będzie je rozpoznawał bez problemu. Istnieją jeszcze dodatkowe pakiety instrukcji, w których umieszczone są np. instrukcje graficzne - pakiet GRAPH , instrukcje dźwiękowe, czyszczenia ekranu itd.  - pakiet CRT

 

2.      Wywołanie pakietu crt

         Chcąc w programie wykorzystywać instrukcje z pakietu crt zaraz po nazwie programu wstawiamy wiersz wywołujący pakiet:

 

           program ala;

           uses crt;

 

          Jeżeli nie umieścimy w programie tego polecenia kompilator nie rozpozna prawidłowo instrukcji z tego pakietu.

 

3.      Niektóre instrukcje z pakietu  crt

a) instrukcja czyszcząca ekran -   clrscr  (dobrze jest zawsze na początku programu po słowie begin wykonać czyszczenie ekranu

 

b) instrukcja opóźnienia w programie - delay(80) -  liczba w nawiasie jest czasem zwłoki w milisekundach (spowoduje ona zwłokę o 80 ms zanim program przejdzie do wykonywania następnego rozkazu, jeżeli chcemy uzyskać zwłokę 1s trzeba wywołać instrukcję delay(1000)    ( 1 sekunda to 1000 milisekund )

 

c) barwa liter  - TextColor(4) - liczba w nawiasie oznacza numer koloru zgodnie z tabelą umieszczoną poniżej. Instrukcja ma wtedy sens kiedy umieścimy ją przed instrukcją writeln. Tekst wywołany instrukcją pisz będzie miał barwę wywołaną instrukcją TextColor. Od tego momentu wszystkie teksty będą w takim kolorze. Chcąc to zmienić musimy ponownie użyć instrukcji TextColor

 

0

czarny

4 czerwony
1 niebieski 5 magenta
2 zielony 6 brązowy
3 cyjan 7 biały

 

d) barwa tła dla liter - TextBackground(4) -  liczba w nawiasie oznacza barwę wg tabeli powyżej

 

e) ustawienie pozycji kursora na ekranie GotoXY(20,10)  liczby w nawiasie to współrzędne ekranu x i y z tym, że punkt (0,0) to górny lewy róg ekranu. Standardowo ekran ma 80 kolumn i 25 wierszy czyli (80,25) to dolny prawy róg ekranu. Instrukcja mam sens jeżeli będzie po niej następowała instrukcja pisz lub czytaj.

 

f) instrukcje dźwiękowe   Sound (200) - wywołanie dźwięku o określonej w nawiasie częstotliwości w Hz  i  Nosound - odwołanie dźwięku.

Jeżeli umieścimy te instrukcje jedna po drugiej to nie usłyszymy dźwięku, bo zaraz po wywołaniu zostanie on odwołany. Chcąc usłyszeć go trzeba mu dać szansę trwania  choć przez chwilę a więc:

sound(200);

delay(500);

nosound;

taki ciąg instrukcji spowoduje, że dźwięk o częstotliwości 200 Hz będzie wytwarzany przez pół sekundy

       Nie można zapominać o odwołaniu dźwięku   bo będzie on wytwarzany dopóki nie opuścimy programu.  

 

ZADANIA  DO  WYKONANIA

zadanie 7  Napisz program – obliczenie ile cystern z wodą potrzeba aby napełnić basen. Użyj instrukcji czyszczenia ekranu  -  zapisz go w pliku zad07.pas

zadanie 8  Napisz program - alarm - na środku ekranu pojawia się czerwony napis  ALARM i wywoływany jest pięciokrotnie dźwięk  modulowany -  zapisz go w pliku  zad08.pas

POWODZENIA - M.D

 

 

 

 

   góra strony