Zespół Szkół Ogólnokształcących
i  Mistrzostwa Sportowego 
im. Jana Izydora Sztaudyngera  w Szklarskiej Porębie

Dzisiaj jest     Uśmiechnij się !  Zajrzyj na nasze strony albo wróć na   stronę główną

aktualności

nauka

sport

kultura

o szkole

historia

kontakt

Liceum

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Gimnazjum

 

Krótka historia naszej Szkoły


   We wrześniu 1992 roku w wyniku porozumienia władz miejskich i wojewódzkich zostało przez kuratora jeleniogórskiego powołane Liceum Ogólnokształcące w Szklarskiej Porębie. Pierwsza klasa w dniu rozpoczęcia nauki - 1 września 1992 r. liczyła 33 osoby, a zajęcia odbywały się na bazie budynku Szkoły Podstawowej nr 5. Dyrektorem Szkoły został pan Zbigniew Misiuk - uczył matematyki i fizyki.
Większość przedmiotów uczyli nauczyciele pracujący jednocześnie w szkole podstawowej. Pierwsza klasa była dość liczna, ale w trakcie roku ubyło 7 osób.


   W 1994 roku Szkoła została przeniesiona do wyremontowanego budynku przy ulicy 11  Listopada 2.  Przy remoncie aktywny udział brali uczniowie.


   W 1996 roku w maju do egzaminu dojrzałości przystąpili pierwsi abiturienci naszej Szkoły.


   W 1997 roku na bazie Liceum powstała Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie. Mieliśmy do tej pory kilku sportowców , teraz będziemy ich mieli zdecydowanie więcej.


   We wrześniu 1999 roku w związku z reformą powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego oprócz Liceum i Szkoły Mistrzostwa Sportowego weszło Gimnazjum. Pierszy rok Zespół funkcjonował w dwóch budynkach - Gimanzjum przy ul.Obrońców Pokoju 17 a Liceum przy ul.11 Listopada 2.


   Od września 2000 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie zaczyna funkcjonować w całości w budynku przy ul.Obrońców Pokoju 17. Liceum wraca do budynku, w którym zaczynało swoje istnienie. Pod koniec roku szkolnego 99/2000 zaczyna się przeprowadzka. Najtrudniej przenieść dość liczną bibliotekę szkolną ( około 16 tys. woluminów )oraz wszelkie pomoce naukowe. Biblioteka instaluje się w pomieszczeniu prowizorycznym a pomieszczenia docelowe są remontowane.


   Rok 2002 od początku pod znakiem nadania imienia szkole. Po dwóch latach intensywnych działań sprawa patrona znalazła finał - od pierwszego września mamy wreszcie patrona - JANA SZTAUDYNGERA. 14 października odbyła się z udziałem znamienitych gości uroczystość nadania naszej szkole - Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Szkole Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie - imienia Jana Izydora Sztaudyngera.


 Rok szkolny 2003/2004 został ogłoszony w szkole "Rokiem Sztaudyngerowskim". W kwietniu odbyła się wielka uroczystość setnej rocznicy urodzin naszego patrona - JANA SZTAUDYNGERA.


 Rok szkolny 2005/2006 - od września w Zespole Szkół funkcjonuje Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Klasa I i II to klasy ogólnosportowe natomiast klasa III specjalizuje się w biathlonie.


 Rok szkolny 2007/2008 - od września zespół szkół zmienia nazwę na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie. Oferta sportowa poszerzyła się o narciarstwo biegowe.


 

góra strony

 

dydaktyka

  przedmioty

  download

o mieście

  informacje

  zdjęcia-dawniej

  zdjęcia- dzisiaj