Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie
im. Jana Izydora Sztaudyngera
w Szklarskiej Porębie

Dzisiaj jest     Uśmiechnij się !  Zajrzyj na nasze strony albo wróć na   stronę główną

aktualności

nauka

sport

kultura

o szkole

historia

kontakt

Liceum

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Gimnazjum

 

 

Informatyka      -     Projekt firmy   

 

Projekt ten to zadanie do wykonania przez uczniów na zakończenie cyklu nauczania informatyki. Projekt ma  na celu wykorzystanie poznanych programów do sporządzenia dokumentów przydatnych w działalności firmy.

 

Projekt  należy oddać na dyskietce (dyskietkach) lub CD

ostateczny termin - 3 kwietnia 2009 r. godz. 15.00

                           (nie przyjmuję prac przesłanych e-mailem)

 

Planowana firma powinna zatrudniać minimum 5 pracowników.

 (należy założyć folder Firma zawierający podfoldery : Word, PPoint, Strona, Excel, Baza )

Wszystkie dokumenty tworzymy dla jednej firmy. Zawartość projektu powinna być spójna. Jeżeli piszemy dokumenty w WORDZIE w imieniu jakiegoś pracownika to powinien  on się znaleźć na liście płac w Excelu a  jego dane personalne  w bazie Access.  Oceniana jest samodzielność pracy, jej kompletność i terminowe oddanie.

 Wymagana zawartość projektu :

W folderze  Word  (dokumenty napisane w Wordzie )

1.     Ulotka promująca firmę ( wykorzystana cała powierzchnia A4).

2.     Wizytówka dyrektora (właściciela) firmy   (powinno zmieścić się 12 wizytówek  na  A4 - najlepiej do tego wykorzystać tabelę)

 

oraz w imieniu jednego wybranego pracownika firmy

4.     CV

5.     Podanie o przyjęcie do pracy

6.     List motywacyjny 

7.     Umowa o pracę

 

 

W folderze PPoint ( prezentacja w programie Power Point )

1. Co najmniej 8 slajdów ( zgodnie z zasadami dobrej prezentacji poznanymi w klasie pierwszej)

2. Na ostatnim slajdzie powinien się znaleźć schemat organizacyjny firmy

 

W folderze Strona  ( kod źródłowy w języku HTML - edytor Notatnik)

1. Strona www  firmy z co najmniej  czterema  podstronami  (na jednej z nich formularz do zamawiania towarów lub usług przez internet - lekcja 7 z HTML).

 

W folderze Excel

1. Miesięczna lista płac (wg wzoru) ( plik do pobrania )

2. Arkusz z zawartością  przemyślaną przez siebie oraz dwoma wykresami  wynikającymi z tej zawartości  (np.  przewidywane zyski, wzrost produkcji, osiągnięty zysk przez kolejnych 5 lat itp. )

 

W folderze Baza  ( dokumenty utworzone w  programie ACCESS )

1. Majątek firmy ( nazwa elementu wyposażenie, data jego zakupu, cena, miejsce przeznaczenia) ma zawierać  minimum 20 rekordów /elementów/ – zrobiona kwerenda „Nowy sprzęt” – wybierająca tylko sprzęt  zakupiony po 2000 r.

2. Dane personalne pracowników ( nazwisko i imiona, data i miejsce urodzenia, adres, stanowisko, wynagrodzenie /wynagrodzenie wynikające z listy płac/ – dane mają być posortowane zgodnie z nazwiskiem  + zrobiona kwerenda wybierająca mieszkańców Szklarskiej Poręby +  raport z tej kwerendy )

 

 Maciej Dymarski

 

 

 

dydaktyka

  przedmioty

  download

o mieście

  informacje

  zdjęcia-dawniej

  zdjęcia- dzisiaj

  "LO-zetka"