powrót na stronę główną   informacje-materiały

Informatyka - Maciej Dymarski    "Od zera... do komputera"- folder do ekspozycji
    Historia komputera -kalendarium
    Generacje komputerów
    Projekt na zaliczenie - klasa trzecia
    Humor komputerowy

góra strony

"Od zera ... do komputera" - folder do ekspozycji


ZERO
       Czym jest zero ?
To najmniejsza z cyfr . Najstarsze dokumenty zawierające znaki liczb sięgają czwartego tysiąclecia p.n.e . Niepodobna ustalić kiedy pojawił się znak graficzny i pojęcie zera , ale stało to się zdecydowanie później . Wyraz zero pochodzi od arabskiego wyrazu sifr oznaczającego zero. Zero nie jest jednak wynalazkiem arabskim. Arabowie zaczerpnęli je od Hindusów ( tak jak i pozostałe cyfry) a ponieważ byli narodem, dzięki któremu ten system zapisywania cyfr przeniknął do Europy, stąd zwyczaj panujący do dzisiaj nazywania ich "arabskimi". Zero pojawia się w dziele uczonego indyjskiego Arjabhaty "Surjasiddhanta", które to dzieło w zachowaniu swej postaci sięga V wieku. Użyty jest tam termin siunia , który znaczy pustkę - zero. Zero było zapisywane początkowo jako punkt, jeszcze dziś w Turcji , Egipcie i krajach Bliskiego wschodu zero zapisuje się w kształcie kropki czworokątnej.

      Ludzkości potrzebne było ponad cztery tysiące lat, by od momentu posłużenia się liczbami, posłużyć się również pojęciem i symbolem zera.

Ale czemu tu się dziwić, zero - coś czego nie ma - kto z nas to rozumie?
Czy można to w ogóle zrozumieć ?

SYSTEMY LICZENIA
       Dlaczego chcę tutaj mówić o systemach liczenia ?
Otóż komputery wykorzystują inny system liczenia niż ten, z którego korzystamy na co dzień.
Na co dzień posługujemy się systemem dziesiątkowym. Potrzebne nam jest do tego dziesięć cyfr : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 i oczywiście nasze ulubione zero. Znaki graficzne oznaczające poszczególne cyfry zmieniały się na przełomie wieków.

Tablica znaków graficznych cyfr


Dlaczego posługujemy się systemem dziesiątkowym ?
Można próbować się domyślić. Człowiek posiada dziesięć palców i zanim powstały jakiekolwiek urządzenia do liczenia, palce zawsze były "pod ręką"
Liczba dziesięć jako podstawa liczenia, liczba dziesięć a więc również jej wielokrotności - sto, tysiąc, milion - czyli 102, 103, 106

Pewien problem się zaczyna się pojawiać, gdy używamy dużych liczb, chodzi przede wszystkim o nazwy dla tych liczb.

Tysiąc tysięcy to milion - nazwa używana przez Rzymian.
Ta końcówka lion oraz wyrazy łacińskie i mamy gotowe nazwy dużych liczb a więc:


Milion milionów = 1012 = 102·6 (podwójnie do szóstej czyli po łacinie bis+lion daje nam nazwę:) bilion
Milion bilionów = 1018 = 103·6 (trzy - tres) trylion
Milion trylionów = 1024 = 104·6 (cztery - quattour) kwadrylion
Milion kwadrylionów = 1030 = 105·6 (pięć - quinque) kwintylion
Milion kwintylionów = 1036 = 106·6 (sześć - sex) sekstylion
Milion sekstylionów = 1042 = 107·6 (siedem-septem) septylion
Milion septylinów = 1048 = 108·6 (osiem-octo) oktylion
Milion oktylionów = 1054 = 109·6 (dziewięć-novem) nonylion
Milion nonylionów = 1060 = 1010·6 (dziesięć-docem)decylion

A już całkiem duża liczba np.
10600 = 10100·6 ( centrum - sto ) centylion

Niestety nie we wszystkich krajach nazwa liczby odzwierciedla tę samą wartość liczby np. dla nas - miliard to tysiąc milionów czyli 109 natomiast w Ameryce przez miliard rozumie się 108 a więc sto milionów.

Dlatego jednak najlepiej zapisywać liczby w postaci potęgi liczby dziesięć.

Wszystkie systemy liczenia ( bo można liczyć używając innych systemów niż dziesiętny - lecz o tym za chwilę ) są systemami pozycyjnymi.
Cyfra w zależności od pozycji na jakiej stoi ma odpowiednią wagę.
Czyli mamy w systemie dziesiątkowym pozycję jedności, dziesiątek, setek, tysięcy itd.

Dla przykładu liczba 3679 to 9 jedności, 7 dziesiątek, 6 setek i 3 tysiące i to jest dla nas oczywiste.

Jak by wyglądała ta liczba gdybyśmy zapisali ją w postaci sumy iloczynów?
3697= 3 · 1000 + 6 · 100 + 7 · 10 + 9 · 1

lub w odwrotnej kolejności (prawo przemienności)
9 · 13 + 7 · 10 + 6 · 100 + 3 · 1000

a to można zapisać
9 · 100 + 7 · 101 + 6 · 102 + 3 · 103

w dalszym ciągu jest to liczba 3679

powstaje więc ogólny wzór na wartość liczby zapisanej w systemie dziesiątkowym
w=b0 · 100 + b1 · 101 + b2 · 102 + ··· + bn · 10n gdzie bn - cyfra stojąca na n-tej pozycji

Po co ten wzór?
Żeby lepiej zrozumieć, że można używać dowolnego systemu liczenia.

Liczba to ciąg cyfr używanych w danym systemie, wartość każdej z nich zależy od pozycji, na której stoi, a waga pozycji zależy od kolejnej potęgi podstawy systemu.

W systemie dziesiątkowym podstawą systemu jest dziesięć i tyloma cyframi też system się posługuje.
Co będzie podstawą w systemie dwójkowym ?
Oczywiście - dwa i będą tylko dwie cyfry ( 0,1 ).
A w piątkowym ? -pięć i cyfry ( 0,1,2,3,4 ),
w szesnastkowym - szesnaście i cyfry (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F) - że tu pojawiły się litery - po po prostu łatwiej było przyjąć znane znaki graficzne, niż wymyślać jakieś nowe oznaczenia cyfr) itd.

Można liczyć w dowolnym systemie.
My krótko spojrzymy na system dwójkowy - bo jak się okazuje takim systemem posługuje się nasz komputer.

Dlaczego przyjęto system dwójkowy ?
Z czysto praktycznych względów - łatwiej technicznie jest rozpoznać dwa stany ( np. impuls elektryczny lub jego brak a więc 1 lub 0 ) niż dziesięć różnych stanów. Poza tym przy przesyle informacji nawet przy dużych zniekształceniach musimy tylko stwierdzić czy jest impuls czy go nie ma ( czy jest nośnik magnetyczny namagnesowany czy nie - dyskietka, czy jest na nośniku optycznym wgłębienie czy go nie ma - płyta CD ) co w konsekwencji daje nam pewność przesyłu i zapisu informacji.
A system dwójkowy równie dobrze nadaje się do zapisu liczb i operacji na nich jak system dziesiątkowy.

Naszej wyobraźni przyzwyczajonej do dziesiątkowego jest tylko to trudniej przyswoić.
System dwójkowy czyli każda liczba zapisana jest przy pomocy cyfr 0 i 1
Weźmy np. taką liczbę 10011 na pierwszy rzut oka nie znamy jej wartości,ale znamy przecież wzór, trzeba tylko zamienić w nim podstawę potęgi z 10 na 2 i już mamy nowy wzór :
W=b0 · 20 + b1 · 21 + b2 · 22 + ··· + bn · 2n
trzeba tylko pamiętać o tym, że jest to system pozycyjny i wpisując cyfry z konkretnej liczby musimy je wpisać na odpowiedniej pozycji ( zaczynając od prawej - od pozycji najmniej znaczącej),
a więc jaką wartość w systemie dziesiątkowym ma liczba 10011
W=1 · 20 + 1 · 21 + 0 · 22 + 0 · 23 + 1 · 24
a więc
W = 1 · 0 + 1 · 2 + 0 · 4 + 0 · 8 + 1 · 16
W = 19 czyli jesteśmy w stanie zrozumieć już teraz wartość liczby 10011 A zatem liczba zapisana jako 10011 w systemie dwójkowym to liczba 19 w systemie dziesiątkowym. Proste - prawda ?
Przy odpowiedniej wprawie zauważymy,
że 11111 to liczba 31
a 11111111 to liczba 255
trzeba tylko znać kolejne potęgi liczby 2 i już.
Nie ma jednak takiej potrzeby przeliczania, komputer świetnie sam sobie poradzi z systemem dwójkowym.

Widać teraz jak ważne jest tu zero, to połowa systemu.

Komputer posługując się systemem dwójkowym przetwarza i wykonuje operacje na ciągach zero - jedynek.

Związane są z tym pojęcia bit i bajt - podstawowe dla informatyki.

Bit(binary digit - cyfra dwójkowa) to podstawowa jednostka informacji, może przyjmować umowne wartości 0 lub 1 i odpowiada dwóm rozróżnialnym stanom nośnika elektrycznego, magnetycznego itd.

Bajt(binary term - wyrażenie dwójkowe) to najmniejsza jednostka pamięci - składa się z 8 bitów i przy przechowywaniu informacji znakowej umożliwia zapisanie jednego znaku graficznego.
Wielokrotności bajta to kilobajt, megabajt, gigabajt.
Ponieważ mamy do czynienia z systemem dwójkowym to 1 kilobajt nie jest równy 1000 bajtów lecz 1024 bo podstawą liczenia w systemie dwójkowym jest liczba 2 a 210 to właśnie 1024

MASZYNY LICZĄCE
     Ludzie na pewnym etapie swojego rozwoju doszli do momentu, gdy nie wystarczyły już do liczenia ręce i rozpoczął się w historii ludzkości rozdział przyrządów, później maszyn, wspomagających liczenie.
Pierwszym takim przyrządem był stosowany przez Greków a później Rzymian ( wspomniany przez historyka greckiego Herodota - V wiek p.n.e.) abacus ( abak)
Prosta deska, na którą sypano piasek, przeciągano równoległe i w jednakowych odstępach rysy a rachunki wykonywano za pomocą kamyków.
Poszczególne kolumny oznaczały jedności, dziesiątki, setki itd. Następny krok to zamiast piasku zrobiono wyżłobienia w desce a zamiast kamyków pojawiły w tych wyżłobieniach przesuwane kulki. Przy pomocy abakusa potrafiono dodawać, odejmować i mnożyć.
    Na podobnych zasadach jak abacusa były oparte wykorzystywane w innych krajach przyrządy do liczenia np. w Japonii - soroban, w Chinach - swanpan, w Rosji - szczoty, w Polsce - liczydła.

Popularne do dzisiaj liczydło


W Persji, Chinach, krajach Amerkyki Południowej używano jako pomocy do liczenia węzłów wiązanych na sznurkach przykładem może być liczydło sznurowane używane przez Inków - quipu (czyt. Kipu)

Kolejny krok to stosowanie przy obliczeniach przybliżonych (do trzech cyfr znaczących) suwaków logarytmicznych. Wykonane najczęściej z drewnianych listewek połączonych brzegami tak aby mogły się swobodnie przesuwać. Na obu jest naniesiona odpowiednia skala. Manewrując listewkami można mnożyć, dzielić, potęgować lub pierwiastkować zarówno liczby całkowite i ułamkowe.

Suwak logarytmiczny wykonany z tworzywa sztucznego


Pierwsze mechaniczne urządzenia dla celów obliczeniowych pojawiły się w XVII wieku.

N I E K T  Ó R E     E K S  P O N A T Y      Z    E K S P O Z Y C J I :


Maszyna zwana popularnie "kręciołkiem" typ KR-13 , wyprodukowana przez polskie Zakłady Metalowe Predom Mesko


Bardziej rozbudowany "kręciołek", maszyna wyprodukowana w chińskich zakładach SHANGHAI CALCULATOR & TYPEWRITER MFG. WORKS o nazwie Flaying Fish Calkulator - typ JSY 20


Maszyna elektryczna z taśmą papierową wyprodukowana przez I.I.S. ELEKTRO MURES TG.-MURES


Ascota 314 - wyprodukowana przez BUROMASCHINEN-EXPORT GMBH


Przenośna maszyna do pisania "Olympia"


Typowa gra telewizyjna - urządzenie specjalnie skonstruowane do grania, podłączane do telewizora, dopinając cartridge'a można było wymieniać gry


Jeden z pierwszych komputerów domowych ZX-Spectrum popularnie nazywany "trumienką" ze względu na kształt, dane czytane z taśmy magnetycznej ze zwykłego magnetofonu kasetowego, jako monitor mógł służyć telewizor


TIMEX COMPUTER 2048 - podobnej klasy komputer co ZX-Spectrum - służący przede wszystkim do gier, można było pisać programy w języku BASIC


Bardzo popularny w Polsce komputer, na którym ja również stawiałem pierwsze kroki, COMMODORE-64 , krótko C-64 posiadający rewelacyjną pojemność pamięci RAM - 64 kilobajty . Firma Commodore produkowała specjalnie magnetofony do swoich zestawów


Firma Schneider magnetofon umieściła w tej samej obudowie co komputer ( CPC 464 ), do zestawu wyprodukowano monitor (Green Monitor GT 65)


Kolejnym krokiem firmy Schneider ,gdy nośnikami informacji stały się dyskietki było umieszczenie w tej samej obudowie stacji dysków (Nowością był zaproponowany przez firmę standard dyskietek 3''


W momencie wprowadzenia dyskietek zamiast magnetofonu do komputera podłączano stację dysków - stacja dysków na dyskietkę 5,25''


Podwójna stacja dysków do komputera firmy Schneider na dyskietki 3''


A tak wyglądała ewolucja dyskietek : dyskietka 8'', dyskietka 5,25'', dyskietka 3,5'' (obecnie istniejący standard), i dyskietka 3'' oraz płyty CD - nowy nośnik, który na dobre zadomowił się na rynku.

góra strony
Informacje zebrane z literatury i prasy technicznej umieściłem w poniższym zestawieniu

Historia komputera - kalendarium

3000 p.n.e. - Wczesna forma liczydeł używana w Azji
876 n.e. - Pierwsze, zarejestrowane w Indiach, użycie symbolu 0
1620 r. - Edmund Gunter z Anglii wynajduje suwak logarytmiczny, który stanie się protoplastą kalkulatora
1623 r. - Wilhelm Schickald - buduje drewniane urządzenie dodające liczby kilkucyfrowe
1642 r. - Blaise Pascal projektuje pierwszy mechaniczny sumator, zwany później "pascaliną" który buduje żeby ulżyć w pracy swojemu ojcu-celnikowi
Początek XVII w. - John Neper pisze dzieło o logarytmach ,opracowuje system wspomagający wykonywanie mnożenia zwany "pałeczkami Nepera" -sprowadzenie mnożenia do serii dodawań
1673-79 (1694 r.) - Gotfried Leibniz konstruuje prymitywny arytmometr wykonujący cztery działania ( odkrył na nowo pochodzący ze starożytnych Chin system dwójkowy)
1728 r. - Falcon zastosował kartę perforowaną w automatycznym krośnie tkackim ale dopiero krosna Jacquarda w 1798 r. odniosły sukces, kod dziurkowy zamieniał się na żądany wzór
1769-1842 -Abraham Stern (zegarmistrz) konstruuje serię maszyn,które oprócz działań podstawowych wyciągały pierwiastki
1812 r. - Robotnik Ned Ludd zachęca innych robotników, by zniszczyli maszyny zastępujące człowieka, gdyż obawia się utraty pracy. Terminu "Luddite" używano później na określenie oponentów technologii.
1832 r. - Charles Babbage - pomysł maszyny różnicowej -mechaniczny kalkulator składający się z 25 tys.elem. z metali kolorowych ,dokładność do 21 miejsc po przecinku - zbyt kosztowna budowa na możliwości Babbage'a, zmontowano tylko fragment złożony z 2 tys. elementów ( w 1991 r. Science Museum odtworzyło maszynę różnicową -też fragment).
1834 r. - Charles Babbage projektuje pierwszy komputer sterowany instrukcjami zewnętrznymi wykorzystując karty perforowane ( maszyna analityczna ). Niestety, z powodu braku funduszy komputer nigdy nie zostaje zbudowany.
1854 r. - George Boole publikuje uwagi na temat symboli logicznych, które sto lat później staną się podstawą działania komputerów.
1857 r. - Sir Charles Wheatstone wprowadza taśmę papierową w rolkach, która może służyć do zapisywania i odczytywania danych
1876 r. - Aleksander Graham Bell w wieku 27 lat opatentowuje wynalazek telefonu
1890 r. - Herman Hollerith projektuje maszynę wykorzystującą karty dziurkowane ( tabulator), co pozwala amerykańskim instytucjom zajmującym się spisami ludności zredukować czas obliczania danych z dziesięciu lat do dwu i pół roku
1896 r. - Herman Hollerith zakłada firmę Tabulating Machine Company
1897 r. - Karl Braun wynajduje lampę katodową
1911 r. - H.Hollerith sprzedaje swoją firmę, która łącząc się z inną tworzy firmę IBM
1918 r. - Dwóch wynalazców buduje maszynę liczącą wykorzystującą liczby w postaci zerojedynkowej
1937 r. - William Hewlett i David Packard zakładają firmę HP w garażu w Palo Alto w Kalifornii. Konrad Zuse produkuje pierwszy komputer używający kodu binarnego
1938 r. -Georges Stibitz i Samuel Wiliams budują Complex Number Computer, który zawiera 400 przekaźników telefonicznych i jest podłączony do trzech dalekopisów , prekursorów nowoczesnych terminali
1944 r. - Inżynierowie z Harvardu budują komputer MARK I ( na przekaźnikach ), ale wkrótce ulega on uszkodzeniu
1946 r. - Inżynierowie z Uniwersytetu Pensylwania demonstrują ENIAC -Electronic Numerical Integrator and Computer ,pierwszy elektroniczny komputer ogólnego zastosowania (zbudowany na lampach elektronowych - ok.18 tys. lamp, używał systemu dziesiątkowego, brak rozdziału między funkcjami liczenia i pamiętania, uciążliwe zewnętrzne programowanie )
1947 r. - Dwóch pracowników Laboratorium Bella rozpoczyna eksperymenty z pierwszymi tranzystorami
1949 r. - John Mauchly wynajduje Short Code, pierwszy międzynarodowy język programowania wysokiego poziomu.
1951 r. - John Mauchly i John Eckert budują UNIVAC I, pierwszy komputer, zainstalowany w amerykańskiej instytucji zajmującej się spisami ludności. Grace Murray Hopper wynajduje translator AO, zamieniający kod programu w kod binarny (ASM-OBJ)
1952 r. - Wbrew panującym opiniom UNIVAC I przewiduje w wyborach prezydenckich przygniatające zwycięstwo prezydenta Eisenhowera nad Adlaiem Stevensonem
1953 r. -IBM produkuje komputer o nazwie 650, pierwszy wytwarzany masowo. Do czasu wycofania z rynku w 1969 r. sprzedano 1,5 tys sztuk
1955 r. -Naridner Kapany wynajduje włókno optyczne. American Airlains instalują utworzoną przez IBM pierwszą dużą sieć danych, łączącą 1,2 tys. dalekopisów
1956 r. - IBM opracowuje pierwszy twardy dysk, nazywany RAMAC. Programiści IBM tworzą język programowania FORTRAN. MANIAC I jest pierwszym komputerowym programem , który pokonał człowieka w grze w szachy.
1958 r. - Firma Texas Instruments buduje pierwszy układ scalony. Bell Telephone prezentuje pierwsze modemy. Naukowcy z Laboratorium Bella wynajdują laser.
1959 r. -Grace Murray Hopper i Charles Philips tworzą język programowania COBOL, Xerox wprowadza na rynek pierwszą komercyjną kopiarkę
1960 r. -Firma Digital Equipment Corporation tworzy PDP-1 , pierwszy komputer wyposażony w klawiaturę i monitor
1962 r. - Programiści z MIT tworzą pierwszą grę video
1963 r. - Pierwsza mysz opracowana przez Douglasa Engelbarta w Stanford Research Institute
1964 r. - American Standard Association decyduje, że kod ASCII będzie standardem transferu danych.
1965 r. -Digital Equipment Corporation buduje pierwszy mikrokomputer , który kosztuje 18000 dolarów. Zostaje stworzony uproszczony język programowania BASIC, który stanie się standardowym językiem programowania PC.
1968 r. - Powstaje firma Intel (po odłączeniu się grupy pracowników od koncernu Fairchild Semiconductor ). Po raz pierwszy komputer ( HAL 9000) bierze udział w filmie - jest to "2001 Odyseja kosmiczna" Stanleya Kubricka
1969 r. -Firma Honeywell wprowadza H316 "komputer do kuchni" -pierwszy komputer do domu (10600 $ -może m.in. planować menu ). Startuje ARPAnet prekursor Internetu
1970 r. -Wynaleziono dyskietkę. Intel prezentuje układ pamięci mogący przechowywać 1024 bity danych. Pierwsz komputerowa drukarka uderzeniowa. Laboratoria Bella tworzą system Unix
1971 r. - Firma Texas Instruments prezentuje pierwszy kieszonkowy kalkulator. Pojawiają się pierwsze drukarki igłowe. Niklaus Wirth tworzy język programowania Pascal. W Indiach powstaje pierwsze oprogramowanie rozpoznawania mowy -Hearsay
1972 r. -Ray Tomlinson wynajduje pocztę elektroniczną (e-mail) ATARI wprowadza "Pong" pierwszą grę komputerową. Laboratoria Bella tworzą język programowania C
1975 r. - Prezentacja pierwszego komputera osobistego Altair 8800 produkowanego przez firmę MITS z Albuquerque oraz pierwszego ekranu ciekłokrystalicznego . Firma Xerox wymyśla Ethernet. Powstaje pierwszy edytor tekstu Electric Pencil. IBM prezentuje drukarkę laserową.
1976 r. -Podczas National Computer Conference w Nowym Yorku firma Data General prezentuje procesory na.... pępku tancerki. Gary Kildall tworzy system CP/M a IBM pierwszą drukarkę atramentową,. Steve Wozniak i Steve Jobs zakładają Apple Computer - pierwszy złożony w garażu komputer Apple
1977 r. - Bill Gates i Paul Allen oficjalnie zakładają firmę Microsoft. Firma Apple wprowadza Aplle II -pierwszy montowany komputer osobisty ( aż do 1981 r- najchętniej kupowany komputer ) . Tandy i Commodore prezentują PC z wbudowanymi monitorami, które nie wymagają podłączenia to telewizora
1978 r. -Na rynek wchodzi WordStar, który wkrótce staje się najpopularniejszym edytorem tekstowym
1979 r. - Dan Bricklin i Bob Frankston prezentują graficzny kalkulator VisiCalc ( arkusz kalkulacyjny )
1980 r. -Na rynku pojawia się dBase II
1981 r. - IBM prezentuje IBM PC z systemem operacyjnym MS-DOS .Rozpoczyna się wyścig pomiędzy firmami Apple i IBM.
1982 r. -Dr Barney Clark otrzymuje pierwsze sztuczne serce, którym steruje procesor. Pojawiają się odtwarzacze kompaktowe. Osborne buduje pierwszy komputer przenośny. Na rynek trafiają pierwsze klony komputera IBM . Magazyn "Time" przyznaje komputerowi nagrodę "Człowieka roku"
1983 r. - Ułożono pierwszy kabel optyczny między Bostonem, Nowym Yorkiem i Waszyngtonem. Apple prezentuje pierwszy komputer z graficznym interfejsem użytkownika i myszą o nazwie Lisa ( 9995 $ ) IBM rozpoczyna sprzedaż PC XT, który jako pierwszy ma wbudowany twardy dysk oraz prezentuje PCjr.
1984 r. - Pojawiają się pierwsze CD-ROMy . Apple wprowadza na rynek komputery Macintosh . Budowane są modemy o prędkości 2400 b. Hewlett-Packard reklamuje pierwszą osobistą drukarkę laserową LaserJet , a pisarz Wiliam Gibson tworzy termin "cyberprzestrzeń"
1985 r. -Zostaje założona America Online. Microsoft tworzy system Windows 1.0 dla IBM PC. W stanach Zjednoczonych pojawia się Nintendo
1986 r. - Microsoft wchodzi na giełdę. National Science Fundation zgadza się na utworzenie szkieletu Internetu
1988 r. - Microsoft prezentuje system Windows 2.03, którego okna przypominają okna Maca.Steve Jobs prezentuje NeXT. W internecie pojawia się samoreplikujący się program- wirus "Internet Worm"
1989 r. - Tim Berners Lee tworzy Sieć -World Wide Web. Xerox wytacza sprawę Apple o kradzież projekty graficznego interfejsu ( w 1979 r. Steve Jobs odwiedził zakłady Xerox)
1990 r. -Intel wprowadza procesor i486. Pojawia się Windows w wersji 3.0
1993 r. -Wprowadzone zostają komputery PDA typu handheld . Intel wprowadza procesor Pentium . Mark Andreessen i Eric Bina projektują Mosaic, pierwszą graficzną przeglądarkę internetową. Zaprezentowany zostaje komputer Apple Newton
1994 r. -W USA staje się dostępny system nawigacji satelitarnej GPS. Intel sprzedaje 2 mln wadliwych Pentium. Firma Iomega prezentuje napęd Zip, Mark Andreessen pomaga założyć firmę Netscape
1995 r. - Pojawiają się monitory z płaskim ekranem . Microsoft prezentuje Windows 95 i wprowadza pakiet Office 95. Następuje standaryzacja technologii DVD. Jeffrey Bezos zakłada firmę Amazon.com, a Netscape wchodzi na giełdę. Powstaje wytworzony przez komputer pełnometrażowy film "Toy Story "
1996 r. - Urządzenia zewnętrzne pozwalają surfować po internecie przy pomocy telewizora
1997 r. - W USA dostępne są już pierwsze odtwarzacze DVD
1998 r. -Firma Diamond Multimedia wprowadza pierwszy odtwarzacz MP3. Apple wprowadza komputery w cukierkowych kolorach- iMac . Niebotycznie wzrastają ceny akcji serwisów Yahoo i Infoseek. Około 30 mln użytkowników dokonuje zakupów przez internet
1999 r. - Nadchodzą czasy darmowego systemu operacyjnego Linuks. AOL przejmuje Netscape'a. Microsoft osiąga zysk 14,48 mld dolarów
2000 r. - Panika spowodowana możliwością awarii - "błąd roku 2000" - na szczęście grubo przesadzona. Koło rozwoju "maszyn liczących" kręci się dalej


góra strony

Generacje komputerówGeneracja zerowa (1944-1946) komputery zbudowane na przekaźnikach elektromechanicznych


Pierwsza generacja (1946-1959) komputery budowane na lampach elektronowych, programowane w języku maszynowym


Druga generacja (1959-1965) komputery budowane na tranzystorach, pierwsze systemy operacyjne, przetwarzanie z podziałem czasu, języki wysokiego poziomu


Trzecia generacja (1965-1975) komputery budowane z wykorzystaniem układów scalonych, pierwsze mikroprocesory, zawartość pamięci wpisywana w procesie produkcyjnym


Czwarta generacja (1975- do dzisiaj) komputery wykorzystujące układy scalone wielkiej skali integracji VLSI (Very Large Scale Integration ), zwiększenie pamięci, zwiększenie szybkości, produkcja masowa


Piąta generacja (cały czas prace badawcze) wykorzystanie zjawiska nadprzewodnictwa, komputery kojarzące i uczące się na podstawie swoich doświadczeń ( sztuczna inteligencja )


góra strony

 

 

PROJEKT  –  „FIRMA”

 

NA   ZALICZENIE   KLASY   III   LICEUM

 Planowana firma zatrudnia minimum 5 pracowników.

(należy założyć folder Firma zawierający podfoldery : Word, PPoint, Strona, Excel, Baza )

Wszystkie dokumenty tworzymy dla jednej firmy. Zawartość projektu powinna być spójna. Jeżeli piszemy dokumenty w WORDZIE w imieniu jakiegoś pracownika to powinien  on się znaleźć na liście płac w Excelu a  jego dane personalne  w bazie Access.  Oceniana jest samodzielność pracy, jej kompletność i terminowe oddanie.

 Wymagana zawartość projektu :

W folderze  Word  (dokumenty napisane w Wordzie )

1.     Ulotka promująca firmę ( wykorzystana cała powierzchnia A4).

2.     Wizytówka dyrektora (właściciela) firmy   (powinno zmieścić się 12 wizytówek  na  A4 - najlepiej do tego wykorzystać tabelę)

 

oraz w imieniu jednego wybranego pracownika firmy

4.     CV

5.     Podanie o przyjęcie do pracy

6.     List motywacyjny 

7.     Umowa o pracę

 

 

W folderze PPoint ( prezentacja w programie Power Point )

1. Co najmniej 8 slajdów ( zgodnie z zasadami dobrej prezentacji poznanymi w klasie pierwszej)

2. Na ostatnim slajdzie powinien się znaleźć schemat organizacyjny firmy

 

W folderze Strona  ( kod źródłowy w języku HTML - edytor Notatnik)

1. Strona www  firmy z co najmniej  czterema  podstronami  (na jednej z nich formularz do zamawiania towarów lub usług przez internet - lekcja 7 z HTML).

 

W folderze Excel

1. Miesięczna lista płac (wg wzoru) ( plik do pobrania )

2. Arkusz z zawartością  przemyślaną przez siebie oraz dwoma wykresami  wynikającymi z tej zawartości  (np.  przewidywane zyski, wzrost produkcji, osiągnięty zysk przez kolejnych 5 lat itp. )

 

W folderze Baza  ( dokumenty utworzone w  programie ACCESS )

1. Majątek firmy ( nazwa elementu wyposażenie, data jego zakupu, cena, miejsce przeznaczenia) ma zawierać  minimum 20 rekordów /elementów/ – zrobiona kwerenda „Nowy sprzęt” – wybierająca tylko sprzęt  zakupiony po 2000 r.

2. Dane personalne pracowników ( nazwisko i imiona, data i miejsce urodzenia, adres, stanowisko, wynagrodzenie /wynagrodzenie wynikające z listy płac/ – dane mają być posortowane zgodnie z nazwiskiem  + zrobiona kwerenda wybierająca mieszkańców Szklarskiej Poręby +  raport z tej kwerendy )  góra strony

  HUMOR

  10 powodów dla których należy mieć komputer


  1. Możesz się łudzić, że jesteś lepszy od tych, którzy go jeszcze nie mają.
  2. Przestaniesz mieć problemy na co wydać pieniądze - aby iść z czasem i postępem - do komputera bez przerwy trzeba coś dokupować.
  3. Będziesz mieć pretekst by opuścić nudne imprezy rodzinne i towarzyskie.
  4. Rozwiniesz swoje zdolności manualne - w komputerze zawsze znajdzie się coś, co trzeba naprawić.
  5. Wreszcie komuś możesz bezkarnie nawymyślać, lub nawet przyłożyć pięścią.
  6. Będziesz mieć złudne poczucie, że jesteś nowoczesny.
  7. Jeśli zabezpieczysz dostęp hasłem - nie będziesz musiał się nim z nikim dzielić.
  8. Nauczysz się szpanersko brzmiących pojęć "komputerowych" .
  9. Przećwiczysz wielokrotnie swoją odporność nerwową .
  10. Możesz się łudzić, że masz nad czymś władzę.