Zespół Szkół Ogólnokształcących
i  Mistrzostwa Sportowego 
im. Jana Izydora Sztaudyngera  w Szklarskiej Porębie

Dzisiaj jest     Uśmiechnij się !  Zajrzyj na nasze strony albo wróć na   stronę główną

aktualności

nauka

sport

kultura

o szkole

historia

kontakt

Liceum

Szkoła Mistrzostwa Sportowego

Gimnazjum

 

Zajęcia  pozalekcyjne

Oprócz oferty edukacyjnej wynikającej ze specyfiki Liceum Ogólnokształcącego szkoła proponuje wiele zajęć rozszerzających indywidualne zainteresowania :
 Grupa Form Spontanicznych
 Koło Ekologiczne
 Koło Dziennikarskie
 Koło Historyczne
 Grupa Tańca Nowoczesnego
 Grupa KODO ( bębny )
 SKS , UKS


Grupa Form Spontanicznych

 

Grupa Form Spontanicznych to grupa parateatralna podejmująca różnorodne działania artystyczno-organizacyjne na terenie szkoły a czasem poza nią. Nie umieszczamy w tym miejscu większej ilości informacji tylko zapraszamy do głównego menu pod hasło GFS

góra strony


Koło Ekologiczne

Koło Ekologiczne :
 współpracuje z Karkonoskim Parkiem Narodowym oraz z Czechami
 bierze udział w warsztatach ekologicznych
 aktywnie uczestniczy w opracowaniu międzynarodowej ścieżki ekologicznej
 obserwuje florę i faunę Karkonoszy

góra strony

 

Koło Dziennikarskie

Młodzież stawiająca pierwsze kroki na polu dziennikarstwa szlifuje swój warsztat

wydając gazetką szkolną

od 35 numeru gazetka ukazuje się w internecie

www.lozetka.zso-szklarska.com

góra strony

 


Koło Historyczne

Młodzi historycy badają historię naszego regionu , przeprowadzają wywiady z ludźmi tworzącymi naszą historię, analizują źródła historyczne

Wizyta w Archiwum Państwowym

 

góra strony


Grupa Tańca Nowoczesnego

Grupa skupia młodzież zarówno z liceum jak i z gimnazjum i swoimi występami uświetnia uroczystości szkolne.


Uroczyste nadanie szkole imienia i taniec marionetek

( podkład muzyczny "Taniec Wieszczki Cukrowej" ze suity "Dziadek do orzechów" Czajkowskiego)

góra strony

 

 


Grupa KODO ( bębny)

Grupa KODO zajmuje się tworzeniem muzyki wykorzystując instrumenty perkusyjne (podstawowym instrumentem są bębny)

 

góra strony

 

 

 

 


SKS , UKS

SKS-y oferują szeroką gamę zajęć sportowych pozalekcyjnych :

                                        aerobic dla dziewcząt
                                        halowa piłka nożna
                                        piłka siatkowa
                                        piłka koszykowa

UKS-y zajmują się dyscyplinami wymagającymi już większego zaangażowania i specjalistycznego treningu :

              biathlon - przygotowujący do Szkoły Mistrzostwa Sportowego
              skoki narciarskie

góra strony

 

 

dydaktyka

  przedmioty

  download

o mieście

  informacje

  zdjęcia-dawniej

  zdjęcia- dzisiaj

  "LO-zetka"