strona szkolna : ww.zso-szklarska.pl                                                                                                                  strona startowa

Witam wszystkich czytelników "LO-zetki" -  gazetki szkolnej wydawanej

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego

 im.Jana Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie.

   Dzisiaj możesz przejrzeć  59  numer  

Zapraszamy też do archiwum wcześniejszych numerów - przejdź do archiwum

Zapraszam do miłej lektury   

                                                                           
 Redaktor Naczelna