POWROTY
 strona startowa
wydarzenia
"Pokaż co potrafisz"
„Pokaż co potrafisz”                                 plakat>>

Dzięki zaangażowaniu naszych nauczycieli i dyrekcji szkoły pozyskaliśmy kolejny raz dodatkowe środki finansowe na zajęcia pozalekcyjne.  Po realizowanym w latach szkolnych 2009/10-2010/11 projekcie finansowanym ze środków unijnych przyszedł czas na środki wyasygnowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projekt „Pokaż co potrafisz” jest finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej  w ramach rządowego programu  Bezpieczna i przyjazna szkoła  - "Z Pasją na Ty"  - projekty wspierające rozwijanie kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kulturowych wśród uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im.J.I.Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie poprzez przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów ukierunkowanych na rozwój zainteresowań, pasji, uzdolnień, talentów, wyrażania własnej ekspresji kulturowej, doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy. Działania szkoły zostaną wsparte przez nawiązanie różnych form współpracy w realizacji projektu z instytucjami działającymi na terenie miasta i poza nim. Projekt ma za zadanie dotrzeć również do rodziców i szeroko rozumianego środowiska lokalnego, aby wzmocnić i poprawić wzajemne relacje poprzez popularyzację działań szkoły.

W ramach projektu będzie realizowanych pięć warsztatów:


  • warsztaty "Kultura i estetyka żywienia”
  • warsztaty matematyczno-fizyczne z elementami astronomii 
  • warsztaty  "Chemiczne pasje"    
  • warsztaty fotograficzno -informatyczne     
  • warsztaty "Dziedzictwo Szklarskiej Poręby w artystycznym szkle kryształowym"  

Warsztaty "Kultura i estetyka żywienia”  będą miały  charakter praktyczny, wynikają ze specyfiki kształcenia w naszej szkole, funkcjonowania w niej klas sportowych.  Umożliwią poznanie prawidłowej diety tak ważnej dla młodych ludzi uprawiających wyczynowo sport, ich rodziców, trenerów i osób, które przygotowują posiłki w szkole, kontrolowanie i badanie masy ciała. W czasie warsztatów przekazana zostanie uczestnikom  wiedza z zakresu otyłości i niedowagi, nastąpi kształtowanie prawidłowych postaw, nawyków, wyczulenie na zwracanie uwagi co i jak spożywamy, co można nazwać ogólnie kulturą żywienia, zwrócenie również uwagi na estetyczną stronę tematyki żywieniowej. 

Warsztaty matematyczno-fizyczne z elementami astronomii   - celem zajęć jest korelacja wiedzy z matematyki i fizyki i przekazanie jej uczniom w ciekawy i nowatorski sposób poprzez wyjazdy do instytucji promujących wiedzę z tych dziedzin - Muzeum Techniki, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Planetarium, Orbitarium, Muzeum Kopernika w Toruniu, udział w Szkolnych Warsztatach Astronomicznych na Stacji Turystycznej Orle w Górach Izerskich oraz zainicjowanie warsztatów prowadzonych później w ciągu roku szkolnego.  

Warsztaty  "Chemiczne pasje"   będą miały formę laboratoriów mających na celu badanie i analizowanie różnych procesów chemicznych. W ramach warsztatów zorganizowany zostanie wyjazd na Uniwersytet Wrocławski - Wydział Chemii na zajęcia laboratoryjne w profesjonalnej pracowni.  Kolejny raz nawiązaliśmy współpracę z uczelnią  wyższą  po to by skorzystać z profesjonalnych pracowni a także  aby uczniowie mogli poczuć atmosferę  dużej placówki naukowej.

Warsztaty fotograficzno-informatyczne  - zajęcia będą miały na celu doskonalenie warsztatu  fotograficznego, rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami.  Zajęcia będą miały  formę plenerów związanych z porami roku oraz zajęć w pracowni komputerowej - obróbka cyfrowa zdjęć.

Warsztaty "Dziedzictwo Szklarskiej Poręby w artystycznym szkle kryształowym"  - będą miały na celu rozwijanie zainteresowań, zdolności artystycznych - praca ze szkłem, wyrażanie swojej ekspresji artystycznej a także poznawanie historii szklarstwa kryształowego w Szklarskiej Porębie, technologiami jego przetwarzania poprzez spotkania i warsztaty z miejscowymi twórcami szkła artystycznego. Szklarska Poręba od wielu wieków związana jest ze szklarstwem i na jej terenie mieszka duża grupa  ludzi związanych z produkcją i zdobieniem szkła kryształowego.

Ponieważ warsztaty mają krótki czas realizacji podjęte wyzwania w ich ramach będą początkiem długofalowych działań  rozwijających pasje utalentowanej młodzieży.

Mamy nadzieję, że dzięki temu poszerzy się grono pasjonatów fotografii cyfrowej, czy grono chętnych do udziału w innych zajęciach dodatkowych realizowanych poza obowiązkami szkolnymi.

                                                                                                                                    Maciej Dymarski


   


kontakt: fax/tel. 75 717 22 06 , tel. 75 717 30 55   e-mail: lo_szklarska@wp.pl    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba    admin:  mdymarski@wp.pl