POWROTY
 strona startowa
wydarzenia
"Pokaż co potrafisz"
„Dodatkowe  pieniądze  dla szkoły”

Kolejny raz, dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz dyrekcji Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie pozyskał dodatkowe środki finansowe na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, tym razem z funduszy MEN.

Wcześniej zrealizowaliśmy już trzy projekty - finansowane ze środków krajowych i unijnych. Szczególnie warto tu wspomnieć o projekcie „Rozwiń skrzydła” realizowanym w ZSO i MS w latach 2009-2011 finansowanym ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie tym realizowanych było 20 różnorodnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych na kwotę ponad 600 tys. zł.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznacza określone fundusze na projekty wspierające rozwijanie kompetencji kulturowych dzieci i młodzieży, dzieje się to w ramach  rządowego programu  Bezpieczna i przyjazna szkoła - "Z Pasją na Ty"  

Projekt  przygotowany w naszej szkole pod hasłem  „Pokaż co potrafisz”  zawierał  pięć  rodzajów warsztatów dla młodzieży gimnazjum i liceum. Podstawową niedogodnością był krótki czas realizacji, ale  dodatkowym naszym założeniem jest kontynuacja zajęć, już poza projektem, w czasie roku szkolnego.

Głównym zadaniem warsztatów było umożliwienie uczniom naszej szkoły rozwijanie swoich pasji, uzdolnień, talentów, wyrażania własnej ekspresji kulturowej, doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy Dzięki  pozyskanym środkom  mogli  oni nawiązać kontakt z nauką poza budynkiem szkolnym, doskonalić swoje umiejętności i pogłębiać wiedzę w instytucjach do tego powołanych na terenie Polski. Mogli również odwiedzić obiekty związane z ich zainteresowaniami, wykonywać pod okiem fachowców zadania pozwalające na rozwijanie ich zdolności.

Uczestnicy warsztatów matematyczno-fizycznych z elementami astronomii brali udział w zajęciach w Centrum Nauki Kopernika oraz w Muzeum Techniki w Warszawie. Zwiedzili planetarium i orbitarium oraz Muzeum Kopernika w Toruniu. W ramach warsztatów odbyło się po 24 godziny zajęć z matematyki i fizyki. Pośrednim efektem tych warsztatów było wejście dwóch uczniów do finału konkursu matematycznego „KOMA”

Ważnym elementem było również zaszczepienie uczestnikom zainteresowania astronomią z możliwością wzięcia przez nich udziału w Szkolnych Warsztatach Astronomicznych odbywających się cyklicznie na Stacji Turystycznej Orle.  Istnieje tutaj Izerski Park Ciemnego Nieba – jeden z obszarów najmniej oświetlonych na ziemi, dobrze „widoczny” z kosmosu.

W warsztatach „Chemiczne pasje” brali udział uczniowie liceum zainteresowani tą dziedziną wiedzy. Na zajęciach w szkole dzięki zakupionym ze środków projektu odczynnikom i półproduktom uczestnicy sporządzali kremy, toniki i maseczki do twarzy. Część zajęć realizowana była w laboratorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestnicy warsztatów przeprowadzali doświadczenia pod okiem pracowników naukowych wydziału,  dotyczyły one  m.in.  węglowodorów i ich jednofunkcyjnych  pochodnych.

Na warsztatach fotograficzno-informatycznych prowadzący zajęcia postawił sobie za cel przygotowanie  prezentacji wykorzystującej dawne i nowe zdjęcia miasta oraz pokazującej zmiany, jakie zaszły w ostatnich 100 latach w Szklarskiej Porębie. Uczestnicy w czasie plenerów wyszukiwali miejsca uwiecznione na starych pocztówkach i starając się uzyskać takie samo  ujęcie  fotografowanego obiektu zobrazować wpływ upływającego czasu na obiekty i otoczenie. Warsztaty realizowane były również w szkolnej pracowni informatycznej, zajęcia tutaj były poświęcone obróbce cyfrowej fotografii i przygotowanie jej do druku oraz stworzenie prezentacji multimedialnej. Efekty pracy uczniów pokazane zostały między innymi w trakcie Drzwi Otwartych w dniu 12 grudnia 2012 r.

W efekcie realizacji projektu poza bezpośrednimi korzyściami dla ucznia pozyskany został również sprzęt dla szkoły:  drukarka laserowa i rzutnik multimedialny, wykorzystane m.in. do prezentacji efektów działań uczestników warsztatów fotograficzno-informatycznych i przeprowadzenie szkoleń dotyczących żywienia.

Szklarska Poręba jak sama nazwa wskazuje jest związana z przemysłem szklarskim od wieków i tylko szkoda, że huta „Julia” mająca tak bogata historię już nie funkcjonuje. Ponieważ tradycje szklarskie przetrwały na naszym terenie i funkcjonuje jeszcze huta „Julia” w Piechowicach i prywatna „Leśna Huta” w Szklarskiej Poręby więc postanowiliśmy wykorzystać ten potencjał realizując warsztaty „Dziedzictwo Szklarskiej Poręby w artystycznym szkle kryształowy”.  W pracowni szkolnej zajęcia były prowadzone w kierunku tworzenia witraży i zapoznania uczestników ze specyfiką pracy w szkle.    Wykorzystując materiały i sprzęt zakupiony ze środków projektowych uczestnicy wykonywali witraże według własnych projektów. Współpracując  z „Leśną Hutą”  młodzi adepci szklarstwa przygotowywali projekty wyrobów kryształowych do samodzielnej realizacji. Wyjazd do huty „Julia” w Piechowicach pod opieką merytoryczną Pani Reginy Włodarczyk-Puchały, projektantki i artystki szkła, pozwolił wzbogacić wiedzę uczestników warsztatów dotyczącą procesu produkcyjnego i dał możliwość obserwowania całej drogi powstawania wyrobu  ze szkła kryształowego.

Największą grupę odbiorców miały warsztaty „Kultura i estetyka  żywienia” .  Ponieważ w naszej szkole jest wielu uczniów uprawiających czynnie sport – biathlonistów, biegaczy i badmintonistów, więc dietetyka i suplementacja sportowa były tematami wzbudzającymi duże zainteresowanie. Zajęcia odbyły się dla uczniów z podziałem na grupę dziewcząt i chłopców, dla trenerów oraz dla pracowników przygotowujących posiłki w stołówce szkolnej. Rola płynów w żywieniu sportowca czy szkodliwość produktów spożywczych to tylko niektóre tematy tych spotkań. Na specjalnie zajęcia dotyczące żywienia dzieci aktywnych fizycznie zostali zaproszeni rodzice naszych uczniów-sportowców. Oprócz wykładów przygotowywane były posiłki w formie szwedzkiego stołu mające na celu obserwację przez dietetyków wyborów żywieniowych młodzieży i omówienie oraz korygowanie tych wyborów na kolejnych zajęciach.  Spotkanie z dietetykami umożliwiło również pracownikom stołówki na poszerzenie swoich horyzontów żywieniowych.

W kolejnym bloku warsztatowym zaproszeni specjaliści dokonali pomiaru składu ciała zawodników, przeanalizowali i omówili te wyniki.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży i pozwolił sporej grupie na  konstruktywne spędzenie wolnego czasu. Dał szansę rozwoju swoich pasji i zainteresowań, zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Maciej Dymarski

 

 

 


   


kontakt: fax/tel. 75 717 22 06 , tel. 75 717 30 55   e-mail: lo_szklarska@wp.pl    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba    admin:  mdymarski@wp.pl