Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5
Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 9 Photo Number 10 Photo Number 11
Photo Number 12 Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15 Photo Number 16
Photo Number 17  

Punkty na Małej - Artystycznej Trasie to: Leśna Huta, Kamienny Krąg Z. Frączkiewicza wraz z Galerią Fotografii Jana Korpala, Esplanada - Galeria "Kokon" Państwa Koneckich, Muzeum Wlastimila Hofmana, Muzeum Karkonoskie, Galeria Izerska M. Wokana, Ceramika Artystyczna Państwa Wilgockich.
Zdjęcia z trasy małej wkrótce (patrz tutaj).