Dzisiaj jest

strona główna       

 

aktualności

rodzaje zajęć

materiały

linki

o projekcie

kontakt

druki do pobrania

 


O projekcie:

 

      Projekt "Rozwiń skrzydła" jest realizowany w Zespole Szkół Ogólnoształcących i Mistrzostwa Sportowego im.J.I.Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie - głównym beneficjentem jest Powiat Jeleniogórski.

 

      Projekt jest realizowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki w priorytecie IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów z grup o utrudnionym dostępie  do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

   
 

      Cele szczegółowe:

- wzrost wiedzy i umiejętnośći w zakresie kompetencji kluczowych ( nauki przyrodniczo-matematyczne, języki obce, podstawy przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej, posługiwanie się technologią informacyjną, rozwijanie świadomości i ekspresji  kulturowej)

- wzmocnienie atrakcyjności i efektywności procesu uczenia się

- kształtowanie postaw aktywności prospołecznej i prozdrowotnej

- ograniczanie zjawiska zagrożenia demoralizacji

- zmniejszenie subiektywnego poczucia prowincjonalności w dostępie do kultury

  REZULTATY  projektu

-  zobacz  raport po I edycji    więcej >>>

- zobacz raport po zakończeniu projektu  więcej >>


   
 

  strona główna

administrator: mdymarski@wp.pl